Korzyści

7 argumentów „za” zamontowaniem własnej elektrowni fotowoltaicznej.


 • Jestem niezależny energetycznie. Twój dom, Twoja elektrownia. Pomimo, że instalacja fotowoltaiczna nadal jest połączona z siecią publiczną, PROSUMENT faktycznie w trakcie roku zużywa swój prąd i uniezależnia się od decyzji cenowych i taryfowych koncernów energetycznych. Przez co najmniej 25 lat nie interesują mnie ceny energii elektrycznej.
 • Oszczędności i obniżenie kosztów życia /prowadzenia firmy. Benefity z naszej inwestycji w fotowoltaikę odbieramy zaraz po uruchomieniu naszej elektrowni, poprzez radykalne zmniejszenie rachunków za energię przez kolejne 25 lat.
 • Bezpieczeństwo i atrakcyjna stopa zwrotu. Inwestując pieniądze we własną elektrownię słoneczną, dokonujemy bezpiecznej inwestycji i zapewniamy sobie atrakcyjną stopę zwrotu. Nasza inwestycja nie jest zależna od wahań rynku, giełdy czy stóp procentowych lub błędnych decyzji analityków. Nasze zyski są w tym wypadku zależne od Słońca, a te będzie świecić jeszcze przez 5 miliardów lat.
 • Podniesienie wartości nieruchomości. Mój dom ,mój majątek. Elektrownia fotowoltaiczna na dachu domu to nie ekscentryczna fanaberia, upiększenia mogące się podobać , lub nie – w zależności od gustu,- fotowoltaika TO ZYSK na teraz i na najbliższe ćwierć wieku! Montując panele fotowoltaiczne na domu podnosisz jego wartość, gdyż staje się on domem w którym nie płaci się za prąd.
 • Zabezpieczenie na przyszłość. W życiu już tak jest, że z czasem -o ile wszystko idzie dobrze- gromadzimy większy majątek, niestety sił do pracy mamy mniej. Koszty życia mają niestety tendencje zwyżkowe ( wzrost cen prądu ). Moja elektrownia fotowoltaiczna to mój fundusz emerytalny, pomimo spadku dochodów nie będziemy się obawiać, że rachunki za prąd będą dla nas ciężarem.
 • Bezpieczeństwo dla rodziny. Nawet gdyby nas zabrakło nasi bliscy będą odbierać zyski z inwestycji w fotowoltaikę nie płacąc za prąd i będą zabezpieczeni swoistą słoneczną polisą ubezpieczeniową przez ponad 25 lat działania elektrowni elektrowni.
 • Ekologia. Dobrze i bezpiecznie inwestując dbamy jednocześnie o nasz wspólny dom- Ziemię, nasze środowisko i wreszcie inwestujemy w NASZE ZDROWIE. Każda wyprodukowana MWh zielonego prądu przez naszą elektrownię to...... mniej dwutlenku węgla w naszym powietrzu, a więc więcej zdrowia Twojego i Twoich bliskich.

… a poza tym wszystkim... zyski jakie czerpiemy z własnej elektrowni solarnej nie są opodatkowane.

Dzięki nowym regulacjom prawnym ( Ustawa o odnawialnych źródłach energii ) obecnie można zintensyfikować dodatkowo zyski z posiadanej elektrowni fotowoltaicznej.

MIKROINSTALACJE PROSIMENCKIE:
OSOBY PRYWATNE/ INSTYTUCJE/GMINY / SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE / WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE/ KOŚCIOŁY

Właściciele mikroinstalacji, ( instalacji o mocy zainstalowanej do 40 kWp ) zwanie PROSUMENTAMI mają następujące udogodnienia:

 • W trakcie produkcji energii przez instalację ( dzień ), w pierwszej kolejności zużywają SWÓJ PRĄD, więc unikają kosztów zakupu energii .
 • Jeśli produkcja w danym momencie przekracza zapotrzebowanie domu/firmy, energia odpływa do sieci - jednak nie tracimy jej, w momencie gdy nasze zapotrzebowanie jest większe niż produkcja, lub nie ma produkcji ( noc ), „odbieramy nasz prąd z sieci” . Nie musimy mieć akumulatorów, gdyż sieć jest naszym „magazynem energii”.
 • dobrze dobrany do potrzeb klienta zestaw fotowoltaiczny pozwala zredukować rachunki za energię do minimum.

Co to jest : SYSTEM OPUSTÓW?

To ustawowo zagwarantowany sposób bilansowania energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacjach przez wszystkich PROSUMENTÓW, z zakładami energetycznymi. W cyklach rocznych zliczana jest przez zakład energetyczny energia elektryczna oddana do sieci przez mikroinstalację i energia pobrana przez gospodarstwo domowe. Z bilansu wynika czy za energię mamy dopłacić ( kupiliśmy więcej niż wyprodukowaliśmy), czy też nasza instalacja fotowoltaiczna zaspokoiła roczne zapotrzebowanie na energię. Dzięki systemowi opustów nie trzeba inwestować w kosztowne i mało efektywne systemy magazynowania energii ( akumulatory ) , gdyż sieć energetyczna jest naszym „magazynem energii”.

W jakiej proporcji rozliczona zostanie nasza energia w systemie opustów?

 • Właściciele mikroinstalacji o mocy do10 kW za każdą oddaną do sieci 1 kWh energii wyprodukowanej, będą mieli prawo odebrać 0,8 kWh energii w czasie gdy ich instalacja nie będą jej wytwarzać w wystarczającej ilości ( noc, zima ).
 • Właściciele mikroinstalacji o mocy powyżej 10 kW do 40 kW za każdą oddaną do sieci 1 kWh energii wyprodukowanej, będą mieli prawo odebrać 0,7 kWh energii, w czasie gdy ich instalacje nie będzie jej wytwarzać w wystarczającej ilości ( noc zima ).

System opustów dotyczy zarówno kosztów zakupu energii, jak również kosztów zmiennych usługi dystrybucyjnej i z tego powodu jest korzystniejszy od poprzednich rozwiązań, które dotyczyły tylko bilansowania energii elektrycznej.

PRZEDSIĘBIORCY

Obecnie zyskiem przedsiębiorcy instalującego własną elektrownię solarną-  podobnie jak w przypadku Prosumenta - jest zużywanie na bieżąco produkowanej energii fotowoltaicznej przez urządzenia elektryczne w ich firmach. Dodatkowo jednak podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do odsprzedaży odprowadzonej do sieci nadwyżki energii wyprodukowanej przez ich instalacje fotowoltaiczne.