Pompy ciepła

Wykorzystaj pompę ciepła do ogrzania swego domu lub firmy, ogrzej ciepłą wodę użytkową.

Pompa ciepła – z definicji to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych). W skrócie urządzenie to pozyskuje niskotemperaturowe ciepło z tzw. „dolnego źródła” ( powietrze, grunt, woda ) i oddaje go w tak zwanym „górnym źródle” czyli ogrzewa budynek, wodę użytkową bądź oba te elementy naraz.

Schemat pracy pompy ciepła można zawrzeć w 4 etapach:

 • 1. Parowanie, to pobierania ciepła z otoczenia za pośrednictwem parownika, elementu odpowiedzialnego za pobieranie ciepła z „dolnego źródła” np. powietrza na zewnątrz. Proces ten jest możliwy dzięki czynnikowi roboczemu o niskiej temperaturze wrzenia, gdy dociera on do parownika zmienia stan skupienia z ciekłego w gazowy i osiąga temperaturę zbliżoną do tej panującej w tym źródle.
 • 2. Sprężanie – para trafia do sprężarki, która wykorzystując śladowe ilości energii ( jedyny nakład przy eksploatacji pompy ciepła ), zwiększa ciśnienie czynnika roboczego ( mającego postać pary ), a tym samym podnosi temperaturę pary do poziomu zapewniającego jej wykorzystanie do podgrzania wody użytkowej bądź ogrzania pomieszczeń.
 • 3. Skraplanie – to proces przekazywania temperatury na system ogrzewania lub podgrzewania wody. Sprężona para o wysokiej temperaturze trafia do wymiennika ciepła „źródła górnego”, czyli skraplacza. W skraplaczu następuje proces oddania ciepła na instalację grzewczą , a czynnik roboczy ulega skropleniu czyli przechodzi ze stanu gazowego w płynny.
 • 4. Rozprężanie- obniżenie temperatury czynnika roboczego. Czynnik roboczy schłodzony i skroplony w wymienniku, kierowany jest do na zawór rozprężny , gdzie następuje obniżenie jego ciśnienia z poziomu skraplania do ciśnienia parowania. Obieg chłodniczy zostaje zamknięty.

Efekt pracy pompy ciepła to przeniesienie ciepła niskotemperaturowego do cieplejszego otoczenia, dzieje się tak dzięki wydatkowi energii ( tu elektrycznej) na proces sprężania i obiegu czynnika roboczego. Zyskiem jest zwielokrotnienie, poprzez opisany proces, energii elektrycznej włożonej w proces i odzyskanie jej w postaci energii cieplnej. Efektywność pompy ciepła określa się: współczynnikiem COP (SCOP), czyli stosunkiem wyprodukowanej energii cieplnej do włożonej energii elektrycznej.

Przykładowo współczynnik COP = 4 oznacza, że zużycie 1 kWh energii elektrycznej przyniesie nam korzyść w postaci wyprodukowania 4 kWh energii cieplnej.

Pompy ciepła są najwydajniejsze przy małej różnicy temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem. Dla działania tych urządzeń wykorzystuje się różne rodzaje ciepła źródła dolnego. Grunt (odwierty głębinowe, lub rozłożenie wężownic na dużej powierzchni pod gruntem ), wodę (staw, inny zbiornik wodny) - te źródła maja stałą temperaturę i zapewniają równomierną pracę pompy. Powietrze – daje mniej stabilne środowisko dla pracy pomp ciepła, jednak obecny postęp w tej dziedzinie , zastosowania doskonalszych technologii, powoduje, iż pompy ciepła wyprodukowane w tej technologii mogą skutecznie pracować nawet przy temperaturze powietrza -18 °C. A spadający koszt ich nabycia sprawia, że stają się coraz bardziej dostępne i popularne.

Pompy ciepła zarówno te do ogrzewania ciepłej wody jak i całych budynków, doskonale współgrają z instalacjami fotowoltaicznymi, dzięki którym pokrywane jest zapotrzebowanie pompy na energię elektryczną potrzebną do jej pracy. Przy takim zestawieniu ogrzewamy nasz dom naprawdę za darmo dzięki siłom natury.

Nasza oferta

 • Pompy ciepła typu powietrze – woda do ogrzewania budynków.

Oferowane przez nas pompy ciepła producentów będących światowymi liderami w tej dziedzinie, cechują się wysokim współczynnikiem COP dochodzącym nawet do wartości 5. Wszystkie pompy przystosowane są do pracy w warunkach polskiej zimy i pracuję w temperaturze do -20 stopni C. Dodatkowo wszystkie pompy wyposażone są w grzałki wspomagający ich pracę w przypadku epizodów temperaturowych poniżej -20 stopni C, co powoduje, że w domu nigdy nie będzie zimno. Pompy ciepła powietrze-woda producentów których oferujemy z powodzeniem mogą być jedynym źródłem ciepła w domu.

W naszej ofercie również pompy powietrze woda typu HT - wysokotemperaturowe. To propozycja głównie dla inwestorów chcących zamienić dotychczasowe źródło ciepła ( np. piec węglowy ) działające w tradycyjnym układzie grzejnikowym, bez remontu domu i montażu ogrzewania niskotemperaturowego ( podłogowego ). Pompy te podgrzewają wodę w układzie c.o. do temperatury nawet 65 stopni C.

Producenci których pompy ciepła mamy w naszej ofercie:

 • Atlantic
 • Panasonic
 • LG
 • Silesia Term
 • Miitsubishi
 • Daikin

 

 • Gruntowe pompy ciepła

To technologia w której "dolnym źródłem" jest temperatura gruntu. Z uwagi na konieczność zrobienia odwiertów w gruncie, inwestycja jest o wiele droższa niż w przypadku pomp typu powietrze -woda, jednak tańszy jest roczny koszt eksploatacji  ogrzewania.

W naszej ofercie gruntowe pompy ciepła:

 • Silesia Term

 

 • Pompy ciepła typu powietrze – woda do ogrzewania CWU.

Urządzenia te stają się coraz bardzie popularne, gdyż w zakresie podgrzewania CWU stanowią one alternatywę dla kolektorów słonecznych. Instalując pompę ciepła do ogrzewania CWU wykorzystujemy wyżej opisany proces transportu ciepła z obszaru o niższej temperaturze ( w tym wypadku powietrze ) do zbiornika z CWU. Dzięki wykorzystaniu współczynnika COP koszt ogrzewania ciepłej wody dla gospodarstwa domowego jest o 3,5 razy niższy, niż gdyby była ona ogrzewana bojlerem elektrycznym. Pompa dział praktycznie przez cały rok, nawet w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, a latem eliminowana jest konieczność uruchamiania pieca na paliwo stałe, gaz lub olej opałowy po to by ogrzać ciepłą wodę dla naszego domu. Dodatkowe zalety to:

 • prosty montaż
 • niewielkie gabaryty

Oferujemy pompy do c.w.u. między innymi takich producentów jak:

 • Atlantic
 • Panasonic
 • Galmet
 • Sunex
 • Hewalex
 • Budreus

Na bieżąco rozszerzamy naszą ofertę w zakresie pomp ciepła dodając do niej urządzenia kolejnych producentów.